Văn phòng Left Brain – Tòa nhà Star Building

Văn phòng Left Brain - Tòa nhà Star Building - ALIAT INTERIOR

Công trình:
Văn phòng Leftbrain tại lầu 9, tòa nhà Star Building
Địa chỉ:
33 Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM

Chi tiết dự án