Văn phòng EOC – Viện Pasteur

Văn phòng EOC - Viện Pasteur - ALIAT INTERIOR

Công trình:
Văn phòng EOC
Địa chỉ:
167 Pasteur, phường 7, quận 3, TPHCM

Chi tiết dự án